Energi

Solceller

Vi erbjuder projektering, försäljning och installation av solcellsanläggningar. Tack vare små omkostnader och bra leverantörer så kan vi erbjuda mycket bra priser, ca 10 kr/W inklusive moms för moduler, monteringssystem och växelriktare. Vi monterar helst moduler utan aluminiumram och integrerat i tak. Tillsammans med våran Elcertifikatmätare ger det en mycket bra avkastning på kundens investerade kapital.

Biogas 

Allt avfall är egentligen användbar resurs. Många sorters avfall lämpar sig bäst för behandling med anaerob rötning. Då kan tas energin och alla växtnäringsämnen tillvara på. Emulsionen kan erbjuda konsultation för inför större investeringar inom biogas. Vi har ett bra nätverk av leverantörer för anaeroba reaktorer och utrustning för lagring och biogasuppgradering. Vi bedriver även ett forskningsprojekt om småskaliga biogasanläggningar. 

Byggnader

Vi gör energiutredning för bygglov. Främst för Naturhus men kan även ta oss andra byggnader som vill nå passivhus eller plushus nivå. Vi kan även utreda åtgärder för effektiviseringar av existerande byggnader, finns en rad saker oftast kan göra det svåra kan vara att prioritera bland dem.