Solcellsanläggningar

Emulsionen vill att andelen sol-el i den svenska el-mixen ska öka. Därför har vi tagit initiativ till företaget Sunroof Sverige AB som säljer materialpaket för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar (BIPV). Vi menar byggnadsintegrering innebär att solel blir en direkt lönsam affär för kunden. Dessutom är det positivt ut livscykelperspektiv och ekologiskt fotavtryck i materialen som används. Alltså miljönytta och god ekonomi samtidigt!

Sunroof arbetar för nya innovativa sätt att förbättra ekonomi och miljöprestanda hos de anläggningar man projekterar, och har utvecklat en unik lösning för materialval och monteringssätt för montering av ramlösa paneler på ett ramverk av trä.

Aluminium står för 15 till 30 procent av sammanlagd energianvändning vid tillverkning av solcellsmoduler med alu-ram och monteringssystem baserat på alu-profiler¹. Genom att minimera användning av aluminium i monteringssystem samt använda moduler utan aluminiumram ökar vi således anläggningens miljöprestanda markant. För att garantera en lång livstid använder vi trä som acetylerats. Det har en garanterad livslängd på 50 år ovan mark fullt utsatthet för väder och vind (www.accoya.com). Ett spännande material likvärdigt med betong och aluminium i många avseenden.

Moduler utan ram har flera fördelar, utöver miljöaspekten. De tillåter ett friare luftflöde på modulens baksida vilket ger bättre kylning och därmed verkningsgrad. De är estetiskt snyggare, tycker vi i Emulsionen i alla fall. Dubbelglaskonstruktionen hos modulerna är dessutom mycket robusta; minimerar risken för mikrosprickor.

Av miljöskäl används halogen-fria kablar för att de orsakar betydligt mindre giftiga emissioner sett över hela livscykeln.

¹ Peng, Lu & Yang 2012 Review on life cycle assessment of energy payback and greenhouse gas emission of solar photovoltaic systems Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012

Referenser:

Tångeröd-Eko-by_2-1024x683

Byggnadsintegrerade solceller av typen monokristallint kisel. Höviksnäs, Tjörn.

Lindbacken-1024x613

Naturhus med byggnadsintegrerade solceller av typen amorft kisel. Lindbacken, Uppsala.

Gundlebo192_1-1-1024x683

Anläggning med byggnadsintegrerade solcellsmoduler av typen amorft kisel. Gundlebo, Vänersborg.

DSC_0151
Anläggning med 20 kW topp-effekt på trapenzoid-formad plåt (underlag som ger kostnadseffektiv montering!) på en lada i Hjärtum.

11018904_10152693827995496_3707439095620423592_o
BIPV anläggning, där alltså solcellerna ersätter annan takbeläggning, i Gunnilse.

DSC_0481BIPV Emulsionen monterade i Baskemölla ekoby sommaren 2015.