Solcellsanläggningar

Emulsionen vill att andelen sol-el i den svenska el-mixen ska öka. Därför erbjuder vi kostnadseffektiva solcellsanläggningar av god kvalité. Vi menar att prissättning vi ger innebär att sol-el blir en direkt lönsam affär för kunden. Alltså miljönytta och god ekonomi samtidigt!

Vi kan erbjuda totalentreprenad eller enbart utrustning, samt olika nivåer av service däremellan. Vid totalentreprenad (nyckelfärdigt på riktigt!) inkluderar vi i offert, och exempel nedan, allt som kostar något för kunden; monteringsarbete, omkostnader som t ex byggnadsställning, transporter av personal och utrustning samt elektrikerns arbete på växelström-sidan. Ofta finns inte den typen av kostnader med i initial prisuppgift hos andra installatörer. Vi tar även ansvar för att hjälpa dig i processen med energimyndigheten (elcertifikaten), skatteverket (momsregistrering), nätägaren (mätarbyte) och länsstyrelsen (investeringsstöd). Vi kan även hjälpa till med finansiering från JAK Medlemsbank, som erbjuder ett förmånligt lån för investeringar i solenergi.

Våra komponenter håller god kvalité och därför kan vi ge bra villkor:
– 25 års effektgaranti på paneler,
– 10 år garanti på monteringsdetaljer,
– 5 års garanti på växelriktare (med förlängd garanti som tillval) och
– 10 års garanti på utfört arbete.

Prisexempel, nyckelfärdiga anläggningar:
—–
Typiskt villatak med pannor. Installerad effekt 5kW på ca 33 m² takyta.
Priset inkluderar projekteringskostnader, montering och installation, mindre byggnadsställning, elektrikerkostnader, elcertifikatmätare samt allt material och komponenter.

92 500 SEK inkl. moms.

Under normala förutsättningar i söderläge utan skuggning producerar denna anläggning 4500 kWh per år.
—–

Typisk lada med plåttak. Installerad effekt på ca 12 kW på ca 77m² takyta.
Priset inkluderar projekteringskostnader, montering och installation, normalstor byggnadsställning, elektrikerkostnader, elcertifikatmätare samt allt material och komponenter.

177 500 SEK inkl. moms.

Under normala förutsättningar i söderläge utan skuggning producerar denna anläggning 10800 kWh per år.
—–

Endast komponenter för egen montering och installation.
Anläggning för tak med pannor, 3,5 kW installerad effekt, ca 23 m².
Priset inkluderar allt material och alla komponenter, frakt och elcertifikatmätare.

50 000 SEK inkl moms.

Under normala förutsättningar i söderläge utan skuggning producerar denna anläggning 3150 kWh per år.

—–

Hållbart tänkande inom solenergi:
Emulsionen har valt att fokusera på vårt närområde och på anläggningar med lågt ekologiskt fotavtryck. Det innebär t ex att vi gärna projekterar anläggningar västra Sverige, med ramlösa moduler för att minska åtgången av aluminium, eller att designa så kallade byggandsintegrerade anläggningar (BIPV) där vi lägger solceller som ytskikt istället för att lägga dem ovanpå ett redan existerande tak. Byggnadsintegrerade installationer lämpar sig särskilt väl nybyggen och vid renovering av tak. Om tillgänglig yta är stor så kan vi montera tunnfilm. Det blir lönsamt även på ytor som inte har optimal solinstrålning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Emulsionen arbetar för nya innovativa sätt att förbättra ekonomi och miljöprestanda hos de anläggningar vi projekterar, och har utvecklat en unik lösning för materialval och monteringssätt för montering av ramlösa paneler på ett ramverk av trä.

Aluminium står för 15 till 30 procent av sammanlagd energianvändning vid tillverkning av solcellsmoduler med alu-ram och monteringssystem baserat på alu-profiler¹. Genom att minimera användning av aluminium i monteringssystem samt använda moduler utan aluminiumram ökar vi således anläggningens miljöprestanda markant. För att garantera en lång livstid använder vi trä som acetylerats. Det har en garanterad livslängd på 50 år ovan mark fullt utsatthet för väder och vind (www.accoya.com). Ett spännande material likvärdigt med betong och aluminium i många avseenden.

Moduler utan ram har flera fördelar, utöver miljöaspekten. De tillåter ett friare luftflöde på modulens baksida vilket ger bättre kylning och därmed verkningsgrad. De är estetiskt snyggare, tycker vi i Emulsionen i alla fall. Dubbelglaskonstruktionen hos modulerna från Trina Solar är dessutom mycket robusta; minimerar risken för mikrosprickor.

Av miljöskäl väljer vi även halogen-fria kablar för att de orsakar betydligt mindre giftiga emissioner sett över hela livscykeln.

Hör av dig till oss för att boka tid för ett platsbesök för att kunna ge en skarp offert efter just dina förutsättningar!

¹ Peng, Lu & Yang 2012 Review on life cycle assessment of energy payback and greenhouse gas emission of solar photovoltaic systems Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012

Referenser:

DSC_0151
Anläggning med 20 kW topp-effekt på trapenzoid-formad plåt (underlag som ger kostnadseffektiv montering!) på en lada i Hjärtum.

11018904_10152693827995496_3707439095620423592_o
BIPV anläggning, där alltså solcellerna ersätter annan takbeläggning, i Gunnilse.

DSC_0481

BIPV Emulsionen monterade i Baskemölla ekoby sommaren 2015.