Elcertifikatmätaren – FAQ

Q: Jag har en solcellsanläggning som ligger en bit ifrån bostadshuset där en fungerande internetuppkoppling finns. Hur ska jag göra?

A: Det finns olika alternativ:

  • Om WiFi från huset räcker fram till platsen där elcertifikatmätaren så kan det vara lämpligt att använda en WiFi till Ethernet adapter, t ex TP-Link TL-WA850RE som kostar ca 350 kr.
  • Om elkontakt nära er router är kopplad till samma elcentral som eluttag vid elcertifikatmätaren så kan ni använda sk Power Line Communication (PLC), t ex Zyxel PLA4201 som kostar ca 300 kr för de två enheter som behövs.
  • Om elcertifikatmätaren sitter några hundra meter bort ifrån huset där internetuppkoppling finns så kan man förstärka wifi signalen med en riktad wifi antenn, t ex TP-Link TL-ANT2414A som kostar ca 450 kr, och sedan använda en wifi till ethernet adapter.
  • Om det är mycket långt avstånd, upp till 5 km, kan två st TP-link CPE210 radiolänk användas.

Q: Hur vet jag att elcertifikatmätaren fungerar.

A: Öppna webbläsare på en dator och gå till den här testsidan. Fyll i din elcertifikatmätares anläggnings-ID (som står på mätaren eller dess kapsling) och klicka testa. På skärmen visas då (om du fyllt i rätt anläggnings-ID) den tidpunkt som elcertifikatmätaren senast hade kontakt med våran servern.

Q: Min elcertifikatmätare fungerar inte, den rapporterar inte mätvärden. Vad ska jag göra?

A: Oftast är det internetuppkopplingen som av någon anledning ligger nere. Kontrollera att router är igång och fungerar och att fastighetens internetuppkoppling fungerar alls. Om internetuppkopplingen fungerar som den ska, prova att starta om elcertifikatmätarens datalogger genom att dra ur strömförsörjningen (ser ut som en mobiltelefonladdare) ur stickkontakt och sätt tillbaks igen. För att säkerställa att internetuppkoppling fungerar i den ethernetkabel som finns framdragen till Elcertifikatmätaren så är det faktiskt enklast att helt enkelt dra ur denna ethernetkabel ur elcertifikatmätaren och sätta den i en egen laptop istället. Prova att öppna valfri webbsida (se till att eventuell wifi-uppkoppling är avstängd) och om den öppnas så fungerar internetuppkopplingen i den ethernetkabeln. Annars inte. Om internetuppkopplingen fungerar men Elcertifikatmätaren inte skickar data 5 minuter senare så skicka ett mail till support@emulsionen.org.

Q: Vad är Cesar och vad ska jag använda det till?

A: Certifikaten (elcertifikat – EC och ursprungsgarantier – UG) hanteras i ett system hos Energimyndigheten som heter Cesar. Där får du som äger en elcertifikatmätare ett konto. Vi i Emulsionen kommer hantera överföringar och försäljning av certifikat men du som äger kontot kan alltid logga in och kontrollera att allt står rätt till.

Q: Varför stämmer inrapporterad produktion i EnergyInBalance överens med produktion registrerad till mitt Cesar-konto hos Energimyndigheten?

A: Vi rapporterar in varje natt men med fyra dygns fördröjning. Energimyndigheten utfärdar certifikat (EC och UG) en gång ungefär i mitten av varje månad.

Q: Vart kan jag se hur många certifikat som jag tilldelats?

A: Det ser du i ditt cesarkonto:

  • Under “Elcertifikat” respektive “UG” kan du se antal certifikat på respektive konto.
  • Under “Rapporter” -> “Produktion” kan du se hur mycket som rapporterats in (under vald period).

Q: När får jag ut pengar för elcertifikaten?

A: Emulsionen åtar sig att sälja utfärdade certifikat minst en gång per år och då samtidigt göra utbetalning till respektive kund, efter att administrationsavgift dragits av. Vi försöker sälja vid tillfälle då priset är så högt som möjligt. Just nu (2015-07-28) är det ganska lågt. Riksdagen ska besluta om förändrad (förhoppningsvis höjd) kvotplikt i slutet av oktober 2015. Kvotplikten är det styrinstrument som gör att elcertifikaten får ett värde. Just nu avvaktar vi ett förmodat höjt pris under hösten. Du kan själv följa prisutvecklingen för elcertifikat.