Naturhus

Vi är en del av samarbetsgruppen GreenhouseLiving där vi projekterar och bygger Naturhus, främst genom att bidra med energiberäkningar och materialval. Genom Naturhusföreningen (ideell förening) utför vi foskning i syfte att utveckla konceptet. Just nu utveckling och utvärdering av anaerob reaktor som del av avloppsvattnets reningsprocess.
Begreppet Naturhus myntades av arkitekten Bengt Warne på 1970-taletVisionen är att göra hus som kan producerar mat, istället för avfall. Hus som genererar energi, istället för att bara konsumera den. och skapar en boendemiljö som inducerar reflektion och lärande och därmed påverka beteendet hos invånarna mot mindfulness och hållbarhet

 

Detta hus är vårat levande labb

läs mer här>>

Living in a greenhouse gives architecture a fourth dimension, where time is represented by movements of naturally recycled endless flows of growth, sun, rain, wind and soil, in plants, energy, air, water and earth. I call this NATURE HOUSING.

-Bengt Warne

1929-2006