Hem

Emulsionen är ett kooperativt företag som består av skickliga och inspirerade medarbetare.  

Vårat arbete är att erbjuda hållbara och miljövänliga tjänster och lösningar av högsta kvalité till våra kunder och partners.

Vi har höga hållbarhetskrav på projekten vi driver. Om en potentiell kund inte aktivt arbetar för och har en långsiktig plan för att nå en (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) hållbar affärsmodell får de söka hjälp på annat håll.

Det är genom att vara trogna till våra ideal och endast arbeta med saker som vi tror på som vi förblir oerhört motiverade och attraherar de mest begåvade och kreativa medarbetarna.

För närvarande Emulsionen erbjuder tjänster inom förnyelsebar energi både stor och liten skala; biogas, solceller och smarta elnät.

Cykling är en annan av våra specialistområden. Vi är bäst i Sverige på att organisera cykellektioner för nybörjare. Dessutom kan vi ge experthjälp för att skapa en cykelvänlig arbetsplats, område eller stad. Vi bygger skräddarsydda bambucyklar som snart går att beställa. Cyklar är något vi verkligen gillar…

Resurseffektiv utställningsbelysning är en annan av våra specialiteter.

Vi försöker hålla blicken på den stora bilden: Systemtänkande och livscykelperspektiv är vår viktigt i vårat strategiska arbete. Vi tror på öppenhet och insyn, på att innovation uppstår genom samverkan och sunda affärsrelationer bygger på förtroende.

Om du är kund eller potentiell medarbetare, ta en titt på vilka vi är, vad vi gör och vad kan vi göra tillsammans!

Kontakt: info@emulsionen.org